Charles Explorer logo
🇬🇧

The City in Czech and Slovak Contemporary Poetry

Class at Faculty of Arts |
ABO700454

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.       Úvod. Text města a město v textu. 2.       Dichotomie město/vesnice v české a slovenské literatuře 20. století. 3.       Flanér, chodec, mapující vědomí.

Lyrický subjekt ve městě. 4.       Městský prostor v poezii Jakuba Řeháka. Dny plné usínání.

Obyvatelé. 5.       Abstraktní město Kataríny Kucbelové. Intertextualita, tradice a motiv ztráty paměti. 6.       Konceptuální básně a urbánní prostor. 7.       Megalopolis, metropole, maloměsto, město versus les.

Obměny typů (ne)městského prostoru v poezii. 8.       Organické propojení města a přírody v básních Štefana Strážaye a Petra Krále. 9.       Motiv vnitřních a vnějších hranic, jejich posun, proměna, mizení. 10.   Podoby městské periferie v poezii 20. a 21. století. 11.   Urbánní charakter civilnosti u Ivana Štrpky. 12.   Praha v současné české poezii. Jan Grabec, Vít Janota. 13.   Aktuální vývojově-typologická perspektiva Bratislavy.

Proměna motivu Dunaje.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je zaměřen na podobu ztvárnění městského prostoru v současné české a slovenské poezii s přihlédnutím k stěžejním textům minulého století obou národních literatur. Cílem je zachytit specifika urbánního prostoru nejen optikou literárněvědné teorie, ale částečně i v širším mezioborovém kontextu.

Výsledkem by měla být paleta interpretačních možností, jakými lze na prostor města v současné poezii nahlížet.