Charles Explorer logo
🇬🇧

Karel Šiktanc, the Poet of Memory

Class at Faculty of Arts |
ABO700455

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Schematické počátky

2) Konstituování svébytné poetiky

3) Trauma

4) Mýtus

5) Paměť a návrat

6) Bilance

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na podrobné čtení básnického díla Karla Šiktance v jeho rozmanitosti a šíři (od schematické poezie 50. let do současnosti, konče sbírkou Opovážení z roku 2019). S teoretickým ukotvením v paměťových studiích Aleidy a Jana Assmannových se pokusí uchopit koncept paměti (a řeči) básníka jako svědka času, jehož prostřednictvím jsou uchovávány všednodenní vzpomínky vedle neuralgických dějinných okamžiků.