Charles Explorer logo
🇬🇧

Women in science (and literature) until 1945

Class at Faculty of Arts |
ABO700456

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Anotace:

Seminář je určen pro studentky a studenty, které zajímá genderový pohled na literární historii. Cílem kurzu je připomenout zapomenuté autorky a akademičky a rozkrýt mechanismy, jež vedly k jejich odsunutí z literárního kánonu či veřejného povědomí. První polovina semináře bude zaměřena teoreticky a historiograficky. Intersekcionální optikou (nikoliv jen genderovou) se pokusíme shrnout dobové tendence a postavení žen ve společnosti. Toto základní vymezení diskurzu pak budeme využívat k porovnání s působením jednotlivých osobností, jimiž se budeme zabývat v druhé části semináře. Ta bude zaměřena prakticky a věnujeme ji referátům o vybraných autorkách. Vycházet budeme ze soupisu Ženy ve vědě do roku 1945 (Praha: Filozofická fakulta UK, 2013. [online, cit. 2021-08-07]) a možným výstupem bude zpracování hesla do této databáze. U této části je třeba počítat s možnou náročnější přípravou – vyhledávání informací v archivu, časopisech, egodokumenty apod.   

Vstupní požadavky: zájem, ochota k diskusi a práci s materiálem, schopnost číst anglicky výhodou   

Podmínky zápočtu: aktivní účast, referát  

Literatura:  

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová: Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Veduta, 2013.  

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová (eds.): Ženy na stráž! České feministické hnutí 19. a 20.století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010.Antologie textů dobového myšlení o feminismu  

Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová (eds.): O ženské práci: Dobová (sebe)reflexe a polemiky. Praha: Masarykův ústav AV, 2014.

Antologie textů  

Pavel Barša: Panství člověka a touha ženy: Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: SLON, 2003.  

Libuše Heczková – Martina Pachmanová – Petr Šámal (eds.): Jako odraz měsíce v jezeře: Česká moderní teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945. Řevnice: Arbor vitae, 2014.  

Eva Kalivodová: Browningová nebo Kláštěrský? Krásnohorská nebo Byron?: O rodu v životě literatury. Praha: Karolinum, 2010.  

Jan Matonoha: Česká literatura v perspektivách genderu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011.  

Pam Morris: Literature and feminism: An Introduction. UK: Wiley-Blackwell, 1993.  

Karen Offen: European Feminisms, 1700–1950: A political History. Stanford: Stanford University Press, 2003.  

Joanna Russ: How to Suppress Women’s Writing. Austin: University of Texas Press, 2018.  

E. Showalter: Sexual Anarchy: Gender and Culture at the Fin de Siècle. New York: Viking, 1990.  

Mirek Vodrážka: Rozumí ženy vlastní historii? Praha: Herrmann & synové, 2017.