Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading at School

Class at Faculty of Arts |
ABO700457

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář je věnován přípravě studentů na rozvíjení čtenářské gramotností žáků. V úvodu se stručně seznámíme s výzkumy zaměřenými na čtení s porozuměním, s výzkumy čtenářské gramotnosti žáků, zváště českých, a s programovými dokumenty týkajícími se čtenářské gramotnosti.

Větší část semináře budeme věnovat přípravě a realizaci modelových hodin pozorného čtení s porozuměním, zvláště čtení kritického.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován přípravě studentů na rozvíjení čtenářské gramotností žáků. V úvodu se stručně seznámíme s výzkumy zaměřenými na čtení s porozuměním, s výzkumy čtenářské gramotnosti žáků, zváště českých, a s programovými dokumenty týkajícími se čtenářské gramotnosti.

Větší část semináře budeme věnovat přípravě a realizaci modelových hodin pozorného čtení s porozuměním, zvláště čtení kritického.