Charles Explorer logo
🇬🇧

Synesthesia and its Linguistic Aspects

Class at Faculty of Arts |
ABO700492

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V semináři budou probírány následující okruhy:

1. Co je synestézie, její druhy.

2. Historie výzkumu synestézie, badatelské směry a zájmy.

3. Synestézie grafémy-barvy.

4. Synestézie slova-chutě.

5. Synestézie dny v týdnu / měsíce a barvy (zakotvení v prostoru).

6. Synestézie a paměť.

7. Vznik a vývoj synestézie.

8. Příprava strukturovaného rozhovoru.

9. Transkripce, vyhodnocení rozhovoru.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zaměřovat na typy synestézie, které souvisí s jazykovými podněty (synestézie grafémy - barvy, slova - barvy, slova - chutě apod.). Studenti se seznámí s dosavadní literaturou k tomuto tématu a budou se snažit o její kritické čtení.

Zároveň se studenti budou podílet na společném kvalitativním výzkumu založeném na strukturovaném rozhovoru. Pro každý typ synestézie, která souvisí s jazykovými podněty, bude vytvořena struktura rozhovoru a vzniknou rovněž pravidla přepisu.

Na tomto základě bude mít každý z účastníků kurzu za úkol nahrát rozhovor s vybraným synestetikem a tento rozhovor přepsat.