Charles Explorer logo
🇬🇧

Listening Comprehension in Czech as a Foreign Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700497

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

o   Úvodní seznámení s tematikou i kolegy, rozdělení úkolů o   Zdroje pro tvorbu poslechových úloh o   Teorie naslouchání: fáze, typy, způsoby, formy a vlastnosti naslouchání o   Určování obtížnosti poslechu s porozuměním o   Naslouchání jako didaktický proces (zadání, provedení a hodnocení poslechových úloh) o   Poslechové strategie o   Typologie poslechových úloh a jejich kritické zhodnocení o   Poslech v učebnicích cizích jazyků a v učebnicích českého jazyka na ZŠ/SŠ o   Poslech v učebnicích ČCJ na úrovni A dle SERR o   Poslech v učebnicích ČCJ na úrovni B dle SERR a v dalších materiálech o   Naslouchání u dětí, v testových úlohách, při domácí přípravě o   Prezentace výsledků mini výzkumů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V semináři se blíže zaměříme na výuku naslouchání; porovnáme výňatky z novějších teoretických studií, kriticky se podíváme na pojetí poslechu v současných učebnicích ČCJ a získané závěry se pokusíme využít k tvorbě vlastních poslechových materiálů.