Charles Explorer logo
🇬🇧

The Old Czech Life of St. Catherine

Class at Faculty of Arts |
ABO700501

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Lingvistická a filologická interpretace staročeského textu a památky, seznámení s rukopisem 2. Nástin literárněvědné interpretace (kontext a zdroje textu/památky, žánr, místo v literární tradici, motivy apod.) 3. Zpřístupňování a recepce textu/památky od 19. století dodnes

- srovnání a reflexe stávajících edic

- srovnání a reflexe převodů do nové češtiny

- měnící se akcenty při interpretaci/recepci památky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Začlenění staročeského Života svaté Kateřiny do historických a literárních souvislostí, jazykový rozbor díla včetně revize některých emendací, analýza jeho čtyř stávajících překladů do nové češtiny.