Charles Explorer logo
🇬🇧

Open Educational Resources for Czech Language and Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700543

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seznámení s dosavadní nabídkou digitálních učebních materálů pro češtinu na Metodickém portálu RVP.CZ na stránkách Národního pedagogického institutu ČR; vytváření nových materiálů podle zadání a jejich společné probírání.