Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech of Non-Native Speakers

Class at Faculty of Arts |
ABO700544

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní okruhy: 1. Čeština nerodilých mluvčích dle SERR,2. Čeština nerodilých mluvčích dle mateřského jazyka,3. Čeština nerodilých mluvčích dle věku mluvčích.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován sledování češtiny nerodilých mluvčích, a to: 1. podle úrovně ovládnutí českého jazyka dle SERR(A1-C2), 2. podle prvního jazyka mluvčího, 3. se zaměřením na různé aspekty jazykové a komunikační kompetence (slovní zásoba, gramatika, pragmatika).

V případě potřeby bude výuka probíhat distančně (on-line seminář v čase výuky dle rozvrhu).