Charles Explorer logo
🇬🇧

Myth in Modern Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700545

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Název kurzu: Mýtus v moderní literatuře Forma kurzu: volitelný seminář, 2 hod. týdně, 1semestr Vyučující: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. Charakteristika kurzu: Smyslem semináře je zasazení mýtu do literárního diskurzu, ovšem nikoli z hlediska žánrového, ale narativního. Pokusíme se zodpovědět otázku, zda se mýtus jako tzv. prapůvodní forma vyprávění, jež vytváří i specifického hrdinu, vypravěče i časoprostor, objevuje i v moderní literatuře – ať již jako variace, či autorský mýtus. V této souvislosti nás bude zajímat role mýtu, resp. jeho návratů de/konstrukce v literární postmoderně, souvislost s magickým realismem, ale také např. eschatologická a apokalyptická obraznost. Má Friedrich Nietzsche pravdu, když tvrdí, že každá kultura potřebuje mýty a ta, které je nemá, je chorá? Vytváří (post)moderní literatura „nové“ mýty nebo se jedná pouze o reprízy a variace? Požadavky k atestaci: Aktivní účast v semináři a referát nebo závěrečná esej v rozsahu 6-8 stran (příprava na seminář a četba zadaných textů jsou samozřejmost) Tematické okruhy:

1. Mýtus v kontextu religionistickém, filosofickém a kulturně antropologickém, základní pojmy (mýtus, mytologie, mytizace, archetyp, …)

2. Mýtus v literárním kontextu (vztah mýtus-epos-pohádka, mýtický hrdina, vypravěč a časoprostor)

3. Autorský mýtus, román-mýtus; mytická "tkáň" a "skelet" v postmoderním románu

4. Mýtizace obrazu a postavy v masové kultuře (comics, kultovní postava)

5. Orální x skripturální vyprávění

6. Obrazy ráje a pekla, archetypy "konců"

7. Apokalyptický narativ a eschatologická obraznost v poezii a próze

20. století 25/2 Salman Rushdie: Vlasy prorokovy, Yorick (in: Východ, Západ. Praha, Labyrint

1997) 3/3 Epos o Gilgamešovi 17/3 Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 15/1991, s. 39-57 ELIADE, M: Mýtus věčného návratu. Praha, OIKOYMENH

1993. LEVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996, kap. Věda konkrétního ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006, kap.1, 3, 4 24/10 ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004 31/3 Sestupy do podsvětí (Orfeus, Inanna) BLANCHOT, Maurice. Literární prostor. Praha: Herrmann & synové, 1999,kap. Orfeův pohled, Zpěv Sirén: Setkání s imaginárnem 7/4 Mann: Smrt v Benátkách (nebo Pelevin: Čapajev a prázdnota) 14/4 Borges, Kafka – výběr z povídek 21/4 HODROVÁ, Daniela. Mýtus jako struktura románu in MELETINSKIJ, Jeleazar Moisejevič. Poetika mýtu. Praha: Odeon, 1989, s.384-395 SELLIER, Philippe. Co je literární mýtus in KYLOUŠEK, Petr. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002, s.99-117 CAMPBELL: Tisíc tváří hrdiny. Argo, Praha 28/4 Salman Rushdie: Děti půlnoci 5/5 Karel Šiktanc: Tanec smrti 12/5 Michel Tournier: Král duchů 19/5 Milorad Pavić: Chazarský slovník Doporučená literatura: ASSMANN, Jan: Smrt jako kulturní fenomén. Praha: Vyšehrad,

2033. BARTHES,R.: Mytologie. Praha, Dokořán

2004. BENJAMIN, Walter.Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha,

1979. BENJAMIN, Walter. Agesilaus Santander. Praha : Herrmann & synové,

1998. BENJAMIN, Walter. Iluminácie. Bratislava : Kalligram,

1999. Blanchot, Maurice. Literární prostor. Praha : Herrmann & synové,

1999. BORGES, J.L.: Sedem večerov.Bratislava, Kalligram 2001 BULTMANN, Rudolf: Dějiny a eschatologie. Praha: Oikoymenh,

1994. CASIRER E: Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení.Praha 1996 DUMÉZIL, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: OIKOYMENH,

1997. DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos, 2 sv.. Praha: OIKOYMENH, 2001 a

2005. ELIADE, M: Mýty, sny a mystéria.Praha: OIKOYMENH

1998. FRYE, Northrop. Anatomie kritiky. Brno: Host,

2003. FRYE, N.: Velký kód (Bible a literatura).Brno, Host

2000. HRDLIČKA, Josef, STARÝ, Jiří: Spánek a sny. Praha: Herrmann a synové,

2008. KERMODE, Frank. Smysl konců. Brno: Host,

2007. MAN, Paul de. Rétorika temporality. In: Umění, krása, šeredno (Ed. V. Zuska). Praha : Karolinum, 2003, s. 117-153. MELETINSKIJ, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon

1989. PUHVEL, J. : Srovnávací mytologie. Praha

1997. Proroctví a apokalypsy - Novozákonní apokryfy III. Praha: Vyšehrad,

2007. RICOEUR, P.: Čas a vyprávění. Praha, OIKOYMENH

2000. RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha, OIKOYMENH 1993 . SELLIER, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host

2002.