Charles Explorer logo
🇬🇧

Karel Čapek and Film

Class at Faculty of Arts |
ABO700546

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhovaný průběh semináře

Čapek o filmu a Čapkův scénář Zlatý klíček

Bratři Čapkové: Biograf. Stopa 1910. In: Karel Čapek: O umění a kultuře I, též Karel a Josef Čapkové: Filmová libreta. Praha 1989.

Karel Čapek: Styl kinematografu. Styl 1913. In: tamže.

Karel Čapek: V Právu lidu…  Cesta 1918. In: tamže. Karel Čapek o Douglasi Fairbanksovi (1923),Haroldu Lloydovi (1924), Charlie Chaplinovi (1922, 1925, 1928). In Karel Čapek O umění a kultuře II. O umění a kultuře III. Praha 1985. Praha 1986.

Karel Čapek: kapitoly Jachta na laguně a Pokračování Jachty na laguně (Válka s Mloky, 1936). Jak se dělá film. Lidové noviny 1937-1938. In: Karel Čapek: Jak se co dělá. Praha 1938 a další vydání

Film Zlatý klíček. Scénář KČ (Zlatý klíček, in: Filmová libreta), režie Jaroslav Kvapil. 1922.  

Vybrané adaptace děl KČ ve filmu

Čapkův Loupežník a filmová adaptace Loupežník Josefa Kodíčka (1931).

Čapkova Bílá nemoc a filmová verze Huga Haase (1937).

Čapkův Hordubal a jeho dvě filmové verze: Fričovi Hordubalové (1938) a Balíkův Hordubal  (1980).

Čapkovy povídky (1947) Martina Friče (podle povídek Propuštěný, Případ s dítětem, Balada o Juraji Čupovi, Ukradený spis 139/VII, odd. C a Poslední soud).

Dvojí filmová verze Krakatitu Otakara Vávry: Krakatit (1948) a Temné slunce (1980).

O věcech nadpřirozených (režiséři Krejčík, Mach a Makovec) podle povídek Glorie, Tajemství písma, Naprostý důkaz, Právní případ.

Krejčíkův film Čintamani a podvodník (1965) podle Čapkových povídek Čintamani a ptáci a Příběhy sňatkového podvodníka.

Čapkův román Život a dílo skladatele Foltýna (1939) a televizní adaptace Pavla Háši (1992).

Hra Ze života hmyzu bratří Čapků (1921, prem. 1922) a Švankmajerův film Hmyz (2008).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zabývat úvahami Karla Čapka o filmu, rolí filmu v jeho dílech a především filmovými adaptacemi Čapkových próz a her.