Charles Explorer logo
🇬🇧

Culture, Identity and Memory in Interdisciplinary Perspective

Class at Faculty of Arts |
ABO700549

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Konkretizovaná témata:

Kauza Fučík

Máme dnes při výuce češtiny číst Reportáž, psanou na oprátce či učit v dějepise o komunistickém hrdinovi Fučíkovi? Příběh Fučíkova kultu (od budování až po destrukci v 90. letech) mnohé prozradí o fungování kulturní paměti  

Dívat se na druhého –⁠ vidět se jeho očima

Proměny perspektiv vnímání sebe sama a druhého a jejich využití ve výuce.   

Jan Palach v literatuře a reprezentace mýtu v poezii reprezentace Jana Palacha v textech vybraných básní a písní, možnosti využití v didaktickém kontextu a otázky uvědomování si vlastní identity  

Nová čtení kanonických děl antické (zejména římské) literatury a naplňování průřezových témat RVP  

Identita ve sdíleném narativu, nebo sdíleném porozumění? Znalost, vyprávění a interpretace nejznámějších pohádek.

Setkání semináře se zaměří na příklad takových vyprávění, která jsou sice kulturně všeobecně známá, ale zpravidla explicitně neinterpretovaná. Nad několika lidovými pohádkami se účastníci pokusí jednak pojmenovat variantnost jejich možných vlivů na osobní (a posléze i kulturní) identitu, jednak popsat, jak různé interpretace textu umožňují této variantnosti vzniknout.  

Případ Věry Sosnarové

V roce 2019 rozbouřila média kauza falešné pamětnice gulagů odhalené historikem Adamem Hradilkem. Obdobné případy „false memory“ jsou známé i v zahraničí. V rámci případu se zamyslíme nad fungováním individuální a kolektivní paměti.  

Kulturní paměť jako soubor navracejících se textů, obrazů a rituálů (Assmann).

Jak přivést žáky k tomu, aby si uvědomili, o co opírá svůj obraz naše současná společnost?   

Kunderovo Nevědění a otázky kulturního transferu ve výuce, intertextualita a možnosti čtení.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pro studenty učitelských oborů v rámci celé FF UK a jeho cílem je poukázat na interdisciplinární témata, která spojují humanitní vědy a přístup k nim napříč spektrem, a jako taková se promítají do výuky disciplín, resp. výukových předmětů jako je literatura, historie, kulturní zázemí výuky jazyků apod. Kurz se zaměří na otázky a principy tvorby identity, kulturní paměti, sdíleného společenského povědomí, které ač implicitně a neuvědomovaně, jsou součástí výuky všech humanitních předmětů, a jako takové jsou kruciální pro každého učitele uvedených disciplín.

Ačkoliv je důležitost těchto témat zcela nesporná a ačkoliv se ve výukové praxi akcentuje interdisciplinární výuka a mezipředmětové vztahy, přesto není věnován dostatečný prostor těmto otázkách při přípravě budoucích učitelů. Cílem tohoto kurzu je mj. reagovat na tuto situaci.