Charles Explorer logo
🇬🇧

From Manuscript to Publishing

Class at Faculty of Arts |
ABO700552

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Text a jeho "nosič"

2. Způsoby převedení do elektronického formáty a jejich přednosti i úskalí

3. Kolace a diplomatické znění

4. Četba a jazyková redakce

5. Kritika textu a věcná redakce

6. Emendace

7. Komentář

8. Kritika edice

9. Vypravení

10. Chod nakladatelství

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář sleduje cestu literárního textu od jeho dokončení (nebo zůstavení) až po zveřejnění. Studenti poznávají postupné fáze práce s rukopisem a seznamují se se základními redakčními nebo editorskými úkony.

Jako hosté vystoupí v semináři též zástupci vybraných nakladatelství s ukázkou své standardní činnosti.