Charles Explorer logo
🇬🇧

Language Popularization Books Database

Class at Faculty of Arts |
ABO700555

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je sestavit v podobě excelové tabulky anotovanou databázi knižních publikací o češtině určených laickému čtenářskému publiku. Publikace budou vyhledávány v bibliografických databázích a v katalozích a budou do databáze zařazovány v zásadě retrospektivně, tzn. od nejnovějších k starším.

Součástí anotací bude i podrobný soupis témat, jimž se daná publikace věnuje.