Charles Explorer logo
🇬🇧

Bohumil Hrabal and Milan Kundera: Epoch, work, myth

Class at Faculty of Arts |
ABO700560

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      Úvodní hodina

2.      Variace vs. variantnost: „Jarmilka“ (varianta z Pábitelů) a „Symposion“

3.      Variace vs. variantnost: „Jarmilka“ (původní varianta) a „Doktor Havel po dvaceti letech“

4.      Esejistika: Zneuznávané dědictví Cervantesovo a „Hra o pravdu“

5.      Intertextové vykročení, otázka autorství: „Morytát, který napsali čtenáři“ a Jakub a jeho pán

6.      Divadelní adaptace hry Jakub a jeho pán (režie Ivan Rajmont,

1975)

7.      Reflexe pražského jara: spor o český úděl a „O provázku“

8.      Slavná díla: Obsluhoval jsem anglického krále a Nesnesitelná lehkost bytí

9.      Slavná díla: dokončení diskuse

10.  Filmové adaptace slavných děl

11.  Pozdní tvorba: "Kouzelná flétna" a Nevědění

12.  Závěrečná hodina, shrnutí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V kurzu se zaměříme na dva patrně nejvýznamnější české prozaiky druhé poloviny dvacátého století, Bohumila Hrabala a Milana Kunderu. Budeme porovnávat jak jejich beletristickou tvorbu (od juvenilií až po pozdní tvorbu), tak díla esejistická. Na základě četby těchto textů se zaměříme na otázku, jak se utvářelo a ustalovalo rozšířené vnímání těchto spisovatelů, jež staví Bohumila Hrabala a Milana Kunderu do kontrastních pozic: hospodský pábitel ušpiněný životem na jedné straně a intelektuálský spisovatel a velký ironik na straně druhé.

Seminář volně navazuje na kurz Hrabal vs. Kundera (ABO700453) ze zimního semestru tohoto akademického roku. Zapsat se mohou jak studenti, kteří tento kurz absolvovali, tak ti, kteří jej neabsolvovali.