Charles Explorer logo
🇬🇧

Africa and orient in Travelogues of 19th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO700563

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhovaná témata

1)Nejbližší ze vzdáleného – Osmanská říše v době úpadku: (Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Gustave Flaubert)

2) Sněžné vrcholky bájného Kavkazu: (Svatopluk Čech, Josef Wünsch)

3) Daleké a neznámé stepi střední Asie (Huc Évariste Régis, Nikolaj Michajlovič Prževalskij, Sven Hedin)

4) Skrytý poklad jménem Lhasa (Huc Évariste Régis, G.ombožab Cybikovič Cybikov)

5) Zkostnatělá, upadající, obrovská… a přece Čína (Huc Évariste Régis, Enrique Stanko Vráz, Josef Kořenský)

6) V zemi vycházejícího slunce (Josef Kořenský, Joe Hloucha, Enrique Stanko Vráz)

7) Indie – země očekávání a zklamání (Josef Kořenský, Waldemar Bonsels, Otakar Pertold, Hanns Heinz Ewers)

8) Šrí Lanka, ráj bez andělů (Josef Kořenský, Otakar Pertold)

9) Indonésie a Nová Guinea (kde končí Orient) (Enrique Stanko Vráz, Pavel Durdík, Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj)

10) Tajemné země černých králů (Petr Nikolajevič Krasnov, Enrique Stanko Vráz)

11) Velké cesty černou pevninou (Henry Morton Stanley, Emil Holub)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cestopisná literatura je zajímavým a často poněkud opomíjeným zdrojem poznání nejen vnímání jiného, exotického, ale v rámci literárních dějin představuje rovněž osobitý žánr na pomezí mezi beletrií a naučnou literaturou. Období 19. století, na něž se seminář zaměří, zvláště pak jeho druhá polovina, je pak dobou, v níž cestování do vzdálených zemí zůstává sice ještě dobrodružstvím, stále více však začíná (alespoň v některých oblastech) převládat jeho turistický a rekreační rozměr.

Seminář si klade za cíl základní seznámení s vnímáním jednotlivých orientálních zemí a topoi, jak se objevují v cestopisech dlouhého 19. století. Za základ budou vzata literární díla dostupná v češtině, a tudíž i zájem se soustředí především na cestopisy české provenience.

Proto se každé setkání kurzu bude zaměřovat na jinou geografickou oblast, přičemž na základě preferencí účastníků kurzu budou na prvním setkání určeny jednotlivé kratší pasáže vždy z několika cestopisných děl danou oblast reflektujících, aby tak byla poskytnuta co nejrozmanitější perspektiva k danému tématu. Všechny texty budou následně účastníkům kurzu čistě pro studijní potřebu zaslány v elektronické podobě.