Charles Explorer logo
🇬🇧

Testimony and Fiction

Class at Faculty of Arts |
ABO700564

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný rozvrh seminářů:   1/ Úvod: Podoby svědeckých hlasů – doklad, výpověď, metafora

Sekundární literatura: Aleida Assmannová, Prostory vzpomínání (147–160), Judith Butler, Giving an Account of Oneself (3–15)   2/ Problém recepce: Otto Dov Kulka, Krajiny Metropole smrti

Sekundární literatura: Polemika historičky Anny Hájkové   3/ Ženské svědectví: Mira Jakovenková, Agnessa (výběr)

Sekundární literatura: Judith Butler, Giving an Account of Oneself (40–50)   4–5/ Mezigenerační trauma: Georges Perec, W aneb vzpomínka z dětství

Sekundární literatura: Michael Rothberg, Traumatic Realism (1–15), Judith Butler, Giving an Account of Oneself (50–65)   6/ Svědectví pohromy: Světlana Alexijevičová, Modlitba za Černobyl (výběr)

Sekundární literatura: Michael Rothberg, Traumatic Realism (99–140)   7–8/ Nedokončená paměť: Ivan Lefkovits, Bergen-Belsen

Sekundární literatura: Aleida Assmannová, Prostory vzpomínání (269–311), Judith Butler, Giving an Account of Oneself (65–82)   9/ Literární svědek: W. G. Sebald, Saturnovy prstence   10/ Závěry a diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude pohybovat na hranici mezi svědectvím a fikčním vyprávěním. Zaměří se na úlohu svědecké výpovědi a postavy svědka ve vybrané poválečné literatuře a na prostředky, pomocí kterých autoři převádí vlastní i cizí traumatické zkušenosti do literární reprezentace.

Budeme číst mužské i ženské texty, svědectví o válce i katastrofách, konfrontovat je s čtenářským očekáváním a ptát se, zda a nakolik je fikce schopná tlumočit prožité utrpení.