Charles Explorer logo
🇬🇧

The Individual in Realist Novel

Class at Faculty of Arts |
ABO700565

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

21. 2.    Úvodní hodina: realistický jednotlivec, jeho předchůdci a následovníci 28. 2.    Metodologický úvod

JAMESON, Fredric, 2013. Realism and Desire. In: The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London: Routledge, s. 137–171. 7. 3.       Jednotlivec a politika

LUKÁCS, György, 1956. Vyprávět či popisovat. Přel. Rudolf TOMAN, Světová literatura. 1(4), 198–221. 14. 3.    Jednotlivec a mládí: bildungsroman

MORETTI, Franco, 1987. Bildungsroman as a symbolic form, in The way of the world: the Bildungsroman in European culture, Verso. (Přesný rozsah bude upřesněn). 21. 3.    Jednotlivec zvnějšku: fyziognomie

KRONSHAGE, Eike, 2017. Introduction: Physiognomy and Realism. In: Vision and Character: Physiognomics and the English Realist Novel [online]. Routledge, s. 1–24. 28. 3.    Honoré de Balzac: Otec Goriot

DE BALZAC, Honoré, 1970. Otec Goriot. Přel. Božena ZIMOVÁ. Praha: Odeon.

Audioverze francouzsky: https://librivox.bookdesign.biz/book/100401, nebo https://librivox.bookdesign.biz/book/2343

Audioverze anglicky: https://librivox.bookdesign.biz/book/10517              4. 4.       Jednotlivec zevnitř (polopřímá řeč)

BANFIELD, Ann: „From Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction”. in MCKEON M. ed., 2000. Theory of the novel: a historical approach. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, s. 515-536. 11. 4.    Ivan Sergejevič Turgeněv: Rudin

TURGENĚV, Ivan Sergejevič, 1978. Rudin. Přel. Taťjána HAŠKOVÁ. Praha: Mladá fronta. 25. 4.    Žena jako moderní jednotlivec

ARMSTRONG, Nancy, 1982. The Rise of Feminine Authority in the Novel. NOVEL: A Forum on Fiction [online]. 15(2), 127. ISSN 00295132. Dostupné z: doi:10.2307/1345220 2. 5.       Duše jednotlivce a duše národa

ESTY, Jed, 2011. “National-Historical Time” from Goethe to George Eliot. In: Unseasonable Youth: Modernism, Colonialism, and the Fiction of Development. Oxford: Oxford University Press. (Přesný rozsah bude upřesněn) 9. 5.       George Eliot: Middlemarch

ELIOT, George, 2006. Middlemarch. Přel. Zuzana ŠŤASTNÁ. Praha: Romeo. ISBN 978-80-86573-13-7.

Audioverze v angličtině: https://librivox.org/middlemarch-version-2-by-george-eliot/ 16. 5.    Závěrečná reflexe, kolokvium seminárních prací

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Realismus bývá často chápán jako literární styl, který osoby a svět, jež je obklopuje, zachycuje mechanicky tak, jak jsou. Protože je v naší kultuře realistické vyprávění silně naturalizované, ze zpětného pohledu obtížně rozpoznáváme konstruovanost jeho forem a oceňujeme umělecký i politický význam jeho inovací.

Výchozím předpokladem semináře bude skutečnost, že moderní individuum přestavuje specifickou historicky a kulturně podmíněnou realitu, kterou významným způsobem formoval právě realistický román. Realistické jednotlivce budeme zkoumat zejména na základě tradice západního literárněvědného marxismu (Lukács, Jameson, Moretti, Esty, Armstrong), ale prostor dostane i feministická perspektiva (Armstrong, Esty), nebo lingvisticky orientované přístupy (Bansfield). Postupně prozkoumáme klíčová témata „problematických jednotlivců“ románu 19. století: rozštěpení života na sféru soukromí a politiky, otázku ženské subjektivity, nebo souvislost moderního pojetí jednotlivce a národa.

Zaměříme se také na klíčové formální aspekty realistické postavy – polopřímou řeč, popis nebo strukturu klasického bildungsromanu. Seminář bude představovat příležitost k diskuzi o obecnějších metodologickými a literárně-teoretických otázkách: vztahu obsahu a formy, literatury a společnosti, žánru románu nebo problému realismu.