Charles Explorer logo
🇬🇧

Open Educational Resources, Czech Language and Artificial Intelligence

Class at Faculty of Arts |
ABO700566

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Otevřené vzdělávací zdroje (OER)

Digitální vzdělávací zdroje (DUM), souvislost s gramotnostmi

DUM pro češtinu na portále NPI

Tvorba DUM pro češtinu - jazyk

Tvorba DUM pro češtinu - sloh

Tvorba DUM pro češtinu - komunikace

Tvorba DUM pro češtinu - literatura

Vyhledávání a hodnocení DUM

AI asistent pro žáky, učitele a rodiče (asistent založený na využití umělé inteligence)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Členové semináře budou mít příležitost seznámit se s nejnovějším didaktickým nástrojem, který mají školy, učitelé, žáci a jejich rodiče k dispozici - digitálními učebními materiály, a s chatbotem, který na základě umělé inteligence pomáhá uživatelům vhodné materiály vyhledávat a pracovat s nimi.