Charles Explorer logo
🇬🇧

Biographical contexts and (self)reflexion of Czech and German language in the oeuvre of selected authors in the Bohemian Lands

Class at Faculty of Arts |
ABO700567

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výuka bude probíhat formou blokového semináře ve dnech 25. 2. 2022, 11. 3. 2022, 8. 4. 2022, 6. 5. 2022. 1) Úvod do problematiky vícejazyčnosti v českých zemí od poloviny 18. století do poloviny 20. století. Klasifikace vícejazyčnosti: interní (cizí jazyk jako kulturní/literární prostředek), externí (pozice jednotlivých jazyků ve společenské, kulturní a literární komunikaci: čeština, němčina, latina, hebrejština, judendeutsch, italština, francouzština). Její historické předpoklady, okolnosti, průběh a vyústění.

Postavení Ž/židů v českých zemích. Genderové aspekty užívání jednotlivých jazyků Jazykové zákonodárství vs. jazyková realita, sčítání obyvatelstva, role školství.

Jazyková loajalita a jazyková výměna. Sankcionování užití jednotlivých jazyků v česko-německém národnostním sporu. Mýty a stereotypy o sobě a druhých.

Jazyk jako prostředek a projev politické, společenské a kulturní hegemonie. Četba: prosím o prostudování textů Wilmy Iggersové, Georga Kremnitze, van Leeuwen-Turnovcové a Roberta Lufta. Rozdělíme si i referáty na další setkání. Promyslete si, jaké osobnosti byste se chtěli věnovat (seznam níže).

Vaše další tipy jsou vítány! 2­-4) Náměty k jednotlivým referátům Anna Auředníčková Ruth Bondyová Pavel/Paul Eisner Otokar Fischer Milena Jesenská Josef Jungmann Franz Kafka Siegfried Kapper Karel Hynek Mácha Fritz Mauthner Josef Mühlberger Božena Němcová Hubert Gordon Schauer Josef Wenzig

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář usiluje na příkladu vybraných osobností a jejich beletristického, publicistického a překladatelského díla postihnout jejich vztah k českému a německému jazyku, který se zdaleka neomezuje jen na otázky metajazykové povahy. Jazyk je tu spíše chápán jako médium zprostředkující určité kulturní vzorce a obsahy, jež mohly nabývat různé hodnoty jak v díle, tak i v biografiích příslušné autorky/autora. V souvislosti s tím budeme sledovat i biografické předpoklady uvedených autorek/autorů pro osvojení příslušné jazykové výbavy a jejich jazykovou praxi.

Proměnlivost obou parametrů lze sledovat jistěže v celé řadě aspektů – jako doplňující či protikladné čtení a uvažování, které budeme usměrňovat četbou relevantní odborné literatury.