Charles Explorer logo
🇬🇧

Tutoring – syntax

Class at Faculty of Arts |
ABO700568

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

závislostní a složková syntaktická analýza závislostní stromy v Pražském závislostním korpusu (PDT) valence kondenzace syntaktické alternace souvětí a text aktuální členění slovosled elipsa modifikace větné stavby současné směry v syntaxi

Tutoring se bude zaměřovat na stejná témata jako přednáška a seminář a bude jimi procházet zhruba podobným tempem.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Syntaktický tutoring, vedený starší/m studentkou/em, je volitelným doplňkem k přednášce a semináři ze syntaxe (ABO500804). Je koncipován podobně jako seminář (procvičování syntaktické analýzy českých vět a souvětí), avšak studenti v něm mají více prostoru na otázky.