Charles Explorer logo
🇬🇧

Research in the Field of Teaching Czech as a Second Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700569

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výzkum v oboru osvojování, vyučování a využívání cizího jazyka

Data pro výzkum, jejich získávání, sběry, zpracování; existující sdílené zdroje

Chybová analýza

Analýza CAF

Konverzační analýza

Kontrastivní analýza

Další typy analýz budou zařazeny podle potřeby a možností.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován problematice výzkumu češtiny nerodilých mluvčích – češtiny jako cizího či druhého jazyka. Studenti se seznámí s některými význačnými směry výzkumu jazyka nerodilých mluvčích, následně navrhnou vlastní výzkumný projekt a provedou na jeho základě menší výzkumnou sondu.