Charles Explorer logo
🇬🇧

The Topic of Metamorphosis in World Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700573

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. úvodní hodina – obraz a koncept proměny a příbuzné pojmy. – Prosím účastníky, aby si promysleli: co rozumí slovem proměna, v jakých oblastech s ním lze pracovat, jaké jsou příbuzné nebo související pojmy/představy; v jakých literárních/uměleckých dílech se proměna objevuje. A jak lze uvažovat o morfologii proměny. - 1. kniha Ovidiových Proměn. 6. 10. úvod - Co je proměna? Ovidiovy Proměny. 13. 10. Pokračování v četbě Ovidiových Proměn. K tomu text v souborech (Metamorphosis in the Metamorphoses); celé Proměny by měli mít účastníci přečtené nejpozději do konce října

V následujících seminářích projdeme Ovidiův spis, antické texty k tématu proměny (Apuleius: Zaltý osel; Augustinus: Vyznání). Na základě průběžné dohody budeme dál číst vybrané primární a sekundární texty, viz seznam literatury. 3. 11. Filoméla a Prokné: 6. kniha Proměn, Eliot: Pustina 10. 11. Eliot: Pustina; Dante: Peklo 24. a 25. zpěv 17. 11. svátek 24. 11. Orfeus u Ovidia (10. a 11. kniha) a v Rilkových Sonetech Orfeovi 1. 12. Rilkovy Sonety Orfeovi 8. 12. Kafka: Proměna 15. 12. H. Hesse: Piktorovy proměny (č. překlad viz soubory); David Garnett: Lady into Fox 5. 1. Augustinus: Vyznání (kniha 1-9) - 15. kniha Ovidiových Proměn; případně Apuleios: Zlatý osel; závěrečná diskuze

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Proměna je jedním ze dávných, ale důležitých a stále živých témat západní literatury a kultury. V semináři bychom měli projít různé představy o proměně, základní texty od Ovidiových Proměn až po Kafkovu Proměnu a současné texty, a také se podívat na texty méně známé, v nichž proměna hraje roli.

Cílem semináře je osvojit si s pomocí literárních textů alespoň do jisté míry perspektivu proměny, která je v západním myšlení přítomná, ale zároveň upozaďovaná různými koncepty stálosti. – Praktickým úkolem bude pokus o „slovník proměn“ zhruba po vzoru Barthesových Fragmentů milostného diskursu.