Charles Explorer logo
🇬🇧

Materalisms? Cultural materialist approaches in contemporary literary criticism

Class at Faculty of Arts |
ABO700575

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. Materialismy (úvodem)

II. Klasická pojetí kulturně materialistického myšlení (Raymond Williams, Fredric Jameson)

III. Britský kulturní materialismus (Alan Sinfield, Jonathan Dollimore…)

IV. Nový historismus (Stephen Greenblatt, Catherine Gallagher, Thomas Laqueur…)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměří na kulturně materialistické přístupy v současné vědě o literatuře a kultuře. Vyjde od otázky, jakými způsoby může být chápána „materialita“ literárního textu, a z možných pojetí se soustředí na vztah literatury a společnosti v rámci kritické teorie.

Cílem semináře bude důsledně kriticky promyslet koncepty a předpoklady studovaných přístupů. Východiskem se stanou klasické texty významných kulturně materialistických teoretiků Raymonda Williamse a Fredrica Jamesona.

V návaznosti zejména na Williamse se dále budeme věnovat britskému kulturnímu materialismu, otázkám literární reprezentace, „příběhů, které si vyprávíme“, disidence a političnosti čtení (Alan Sinfield, Jonathan Dollimore…). Následně se soustředíme na nový historismus, jeho pojetí kultury a mimetického oběhu, moci a „historičnosti textu a textuality historie“ (Stephen Greenblatt, Catherine Gallagher, Thomas Laqueur…).

Na semináři budeme číst texty teoretické, interpretační a několik seminářů bude věnováno literárním dílům (Honoré de Balzac, Milada Součková, Olga Tokarczuková…).