Charles Explorer logo
🇬🇧

Children's literature through multimodal, current, and subversive lenses

Class at Faculty of Arts |
ABO700579

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

TEMATICKÉ OKRUHY

1) Definice literatury pro děti a mládež a jejich úskalí, aeteronormativita v lit. vědě

2) Co znamená „literárnost“ v rámci tvorby pro děti a mládež?

3) Zprostředkovatelé literatury pro děti a mládež

4) Bilderbuchy a komiksy jako interpretační výzva – fokus na fikční prózu

5) Obrázková poezie a nonfikce

6) Adaptace (a filmová adaptace) v literatuře pro děti a mládež

7) Radikální literatura pro děti a mládež

8) Závěrečné prezentace

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen těm, kteří by rádi prozkoumali pestré, inspirativní a v mnohých ohledech zvláštní pole literatury pro děti a mládež. V rámci semináře v základních obrysech prodiskutujeme specifika literatury pro děti a mládež a jejích primárních recipientů, abychom je posléze v průběhu semestru podrobili důkladné kritice. Konfrontujeme se s různými žánry literatury pro děti a mládež, přičemž důraz bude položen na ikonotexty, aktuální trendy na (českém a světovém) dětském knižním trhu a na čtení textů proti srsti. Součástí kurzu bude také interpretace tzv. "rodinného" filmu.

Obsah kurzu se cca z 30 % kryje s obsahem dříve realizovaného kurzu Literatura pro děti a mládež; vstup absolventům tohoto kurzu na vlastní nebezpečí!

Moodle předmětu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13736