Charles Explorer logo
🇬🇧

Traditional and nontraditional paths of teaching literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700582

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Literární znalosti a dovednosti ve školních vzdělávacích programech pro základní, gymnaziální  a střední odborné vzdělávání

Co znamená nebo může znamenat "učit literaturu"?

Teoretická východiska pojetí výuky literatury (tradiční, modulární, projektové aj.)

Výukové materiály se zaměřením na literaturu (včetně internetových zdrojů, časopisů; kromě učebnic) podporující různá východiska pojetí výuky literatury

Maturitní zkouška a její vliv na výuku literatury na středních školách

Výchova ke čtenářství

Text ve výuce literatury (problematika výběru, kánon, čtenářská vyspělost žáků)

Poezie při výuce literatury

Možnosti propojování literatury s obsahy a tématy jiných vzdělávacích oblastí 

Inovativní přístupy k výuce literatury v podmínkách různé "naladěnosti" škol ke změnám

Kdo "dělá" inovaci výuky literatury? (Vyučující? Kurikulární dokumenty? Metodická podpora škol? Příprava učitelů na vysokých školách?)

Hodnocení výsledků vzdělávání v literatuře v tradičních a inovativních přístupech k výuce literatury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen budoucím vyučujícím českého jazyka a literatury. Obsahem semináře jsou základní oblasti, v nichž by se měl orientovat každý vyučující českého jazyka a literatury od samého počátku jeho pedagogického působení, přičemž jsou reflektovány změny, ke kterým dochází v posledních letech na základních i středních školách.

Studenti se seznámí s možnostmi různých principů uchopení výuky literatury na základních i středních školách.