Charles Explorer logo
🇬🇧

Lyric and drama. In between the genres

Class at Faculty of Arts |
ABO700584

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

harmonogram bude přizpůsobován společnému tempu a směřování6. 10. Představení kurzu, společná východiska a plán práce 

(lyrika, epika a drama – performativní obrat a medialita – možnosti srovnání a žánrová hybridita) 13. 10. Liminalita a žánrová pomeznost (prahovost jako řídící metafora)

Turner, Průběh rituálu

Linhartová, Překladatel nebo Přesýpací hodina 20. 10. Poezie a divadlo (terminologie a medialita)

Roman Jakobson, „Co je poezie?“ in Poetická funkce;Erika Ficher-Lichte. Estetika performativity (1. kapitola)Goethe, Faust (druhý díl, první dějství);Mácha, Máj (Intermezzo) 27. 10. Lyrika 

Jonathan Culler, Teorie lyriky 3. 11. Drama 

Veltruský, Drama jako básnické dílo

Aimé Cesaire, A psi mlčeli (básnické drama) 10. 11. Srovnávací poetika

Earl Miner, Comparative poetics 24. 11. Lyrické drama

Hans Lehmann, „Krátky prehľad historických avantgárd“ in Postdramatické divadlo

Pessoa, Faust 1. 12. Antilyrika a antidrama

Martin Esslin, Theatre of the absurdMichael Hamburger, „A new austerity“ in Truth of poetryRabaté, Gestes lyriques 8. 12. Rozhlasové hry

Beckett, Konec hry + akt beze slov Jiří Kolář, Mor v Athénách, nebo Chléb náš vezdejší 15. 12. Žánr a gender

Charlotte Delbo, La mémoire et les jours 5. 1. uvidíme

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Žánrové dělení představuje důležitý systematizující nástroj, který usnadňuje práci s různorodým literárním materiálem. Rysy sloužící k rozlišení lyriky, epiky či dramatu nicméně mají svou historii i svou anachroničnost, svou tekutost i svou normativnost.

V rámci semináře se zaměříme na texty, které se různými způsoby situují na pomezí tradičních žánrů lyriky a dramatu. Zároveň si položíme otázku, nakolik je v současné době toto dělení srozumitelné a jak o něm přemýšlet.

Materiálovou základnu kurzu tvoří literární texty převážně z 20. století.