Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching (and Being Taught) Recitation. Didactics of Oral Delivery During Literature Lessons

Class at Faculty of Arts |
ABO700585

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Nástin témat jednotlivých hodin: fáze procesu přípravy recitačního vystoupení, umělecký přednes v kontextu odborné literatury, umělecký přednes a jeho uzpůsobení literárním druhům a žánrům, specifika práce s mladšími recitátory (věkové kategorie DS), specifika práce se staršími recitátory (věkové kategorie WP), zařazení uměleckého přednesu do společných hodin literatury, organizace školního kola recitační soutěže (přehlídky) a specifika práce porotce (poradce), práce s hlasem, praktická práce na vlastním přednašečském textu i její teoretická reflexe

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tematická náplň semináře se pokusí o základní mnohostranný úvod do problematiky uměleckého přednesu. Jedním z cílů předmětu je prohloubit znalosti o této disciplíně na teoretické i praktické úrovni.

Absolventi kurzu budou schopni poučeně pracovat se třídou či jednotlivci na jejich recitačních vystoupeních, popř. pomocí uměleckopřednesových metod obohatit výuku literatury a českého jazyka. Seminář bude kombinovat příklady z praxe s jejich teoretickou reflexí – zaměří se na jednotlivé případové studie a rovněž bude klást důraz na vlastní zkušenost studentů coby (budoucích či současných) pedagogů i recitátorů.