Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Dialects in Ukraine

Class at Faculty of Arts |
ABO700590

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se koná v místnosti č. 409.23. května 2022 (9:10-10:40 a 10:50-12:20) 1. Úvodní přednáška: Čeština v zahraničí (dr. R.

Dittmann). 2. České vystěhovalectví na území býv. Ruského impéria (historický přehled.24. května 2022 (9:10-10:40 a 10:50-12:20) 3.

Mluva potomků českých evangelických exulantů na jihu Ukrajiny. Poslech nahrávek a rozbor textů z Bohemky Mykolajivské oblasti a Veselynivky u Oděsy. 4.

Krymská a čechohradská čeština. Šíření těchto variet různými směry (Moldavsko, severní Kavkaz, západní Sibiř, Kazachstán). Poslech a rozbor nahrávek. 25. května 2022 (9:10-10:40 a 10:50-12:20) 5.

Volyňská čeština. Poslech a rozbor nahrávek ze Žytomyska (v konfrontaci s ukázkami dalších ukrajinských variet češtiny). 6.

Zkouška přepisu, zpětná vazba k přepisu. do 1. června: odevzdání min. 5 normostran přepsaných náhravek. do 8. června: vyhodnocení přepisu vedoucím semináře, udělení zápočtu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem semináře je a) úvodní přehled o nářečních enklávách češtiny v zahraničí, b) představení ukrajinských variant češtiny a komplexní rozbor audioukázek a textů ze Žytomyrské, Záporožské a Oděské oblasti, c) přepis studentů - každý účastník semináře dostane krátký úryvek (cca 20 minut) a bude mít provést dialektologickou transkripci Na seminářích i samostatně mají studenti pracovat s nahrávkami nářečních promluv a pořizovat jejich fonetický přepis v programu Word, a to v souladu s vžitými principy přepisu, v němž v případě potřeby budou dodatečně zaškoleni. Protože jde o záznamy smíšených česko-ukrajinských, resp. česko-ruských promluv zrcadlících některé obecné zákonitosti etnojazykových a etnokulturních procesů a zároveň významné etapy historie 20. století ve východoevropském prostoru, seminář by mohl oslovit jak studenty bohemistiky, tak východoevropských studií se zájmem nejen o českou dialektologii, ale také o sociolingvistiku či dějiny východní

Evropy.