Charles Explorer logo
🇬🇧

Elegy from Antiquity to the Present

Class at Faculty of Arts |
ABO700599

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Pracovní rozvrh semináře. -  16. 2. – úvodní hodina: celkový rámec problematiky a dvojznačnost elegie v antice; teorie elegie 23. 2. – elegie v antické literatuře I 2. 3. – elegie v antické literatuře II - Ziolkowsji: kap. 3 - k historii elegie 9. 3. – Schiller: Elegie, O naivním a sentimentálním básnictví - Ziolkowski, kap. 1 (ke Schillerově básni), kap. 2 k tématu hory, přírody a chůze  16. 3. – O naivním a sentimentálním básnictví; Hölderlin 23. 3. – Hölderlinovy elegie - Ziolkowski, kap. 4 (k žánrovým rysům klasické německé elelgie a k Hölderlinovi) 30. 3. – Hölderlin: Chléb a víno 6. 4. - děkanské volno 13. 4. – Goethovy Římské elegie, a Josif Brodskij (Římské elegie, Velká elegie Johnu Donnovi - in: Konec krásné epochy) 20. 4. – Rilkovy Elegie z Duina I - Ziolkowski, kap. 7 (části) 27. 4. – Rilkovy Elegie z Duina II 4. 5. – Ortenovy Elegie 11. 5. – Elegie Josefa Lederera

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Elegie bývá obvykle chápána jako báseň truchlení, její vymezení je ale od antických počátků víceznačné a zahrnuje i další polohy jako je milostná elegie nebo reflexivní básně typu Rilkových Elegií z Duina. Během semináře projdeme základní typy elegií od antiky po 20. století se zaměřením na obecnější, reflexivní polohu elegií a v závěru bychom se budeme věnovat vybraným souborům, které tuto širší tradici elegie završují - Rilke, Orten, Lederer, Brodskij.