Charles Explorer logo
🇨🇿

Staročeské překlady Bible

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700600

Sylabus

Základní tematické okruhy:

1. Úvod o bibli a jejích překladech

2. Staročeské žaltáře

3. Staročeské evangeliáře

4. První překlad celé bible do staré češtiny

5. Staročeské překlad v biblických převyprávění druhé poloviny

14. století

6. Revize staročeského biblického překladu na začátku

15. století

7. Studijní bible a pomůcky pro biblická studia

8. Bible jako liturgická a pastorační pomůcka

9. Biblické předmluvy

10. První tištěné bible

11. Vliv českého biblického překladu

Anotace

V semináři se aktivní formou seznámíte se vznikem českého překladu Bible a jeho vývojem ve 14. a 15. století. Seminář nebude pojat jako soustavný výklad, ale především jako praktické cvičení s texty (rukopisy, edicemi a slovníky).

Doporučujeme tento seminář především pro studenty, kteří již absolvovali seminář k dějinám češtiny či k historickému vývoji češtiny.