Charles Explorer logo
🇬🇧

Women and borders. Figures of transgression in the work of Adalbert Stifter

Class at Faculty of Arts |
ABO700606

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Práce v semináři bude založena především na společné, specificky orientované četbě vybraných textů Adalberta Stiftera. Programová (titulní) akcentace ženského momentu může být přitom považována za něco, co je vzhledem ke světům Stifterových próz přinejmenším okrajové.

Stifterovo prozaické dílo protíná linie různých forem vykročení (nejednou razantního, bolestného) z rodné, víceméně komfortní konstelace – z pásem jistoty či zakotvení – do prostoru a okolností, jež znamenají či mají znamenat zkušenost jiného. Téma/perspektiva poutnictví a pouti nabývá tak u Stiftera významu transgresivního (liminálního) intervalu (často přitom ponechaného jakoby za horizontem vyprávěného), který je třeba – coby odloučení – prodělat, aby se znovu, z proměněného těžiště, bylo možné usadit, zajistit, což ovšem není samozřejmé. „[N]eměl jsem totiž tenkrát na světě nic pevného, čeho bych se přidržel, leda snad svou poutnickou hůl, kterou jsem uváděl do pohybu, abych uviděl tu či onu zem, což ale přece jen nemohlo být mou trvalou oporou,“ líčí vypravěč – příznačně postava mužská – v povídce Brigita.

Jakých podob – vypravěčských modalit, ztělesnění – naznačený vzorec ve Stifterových prací nabývá? Jakého místa (role) se v dané variantní struktuře převážně soustředěné k postavám mužským dostává dívčím, ženským hrdinkám/postavám? Zdá se, že diskonuitní interval experimentální pouti povětšinou ve Stifterových textech nakonec vplývá do určitého zhlazujícího řádu, zapadá do něj; Stifterovy fikce však znají také podoby excesu, které se takovému sladění vymykají – náhlé záchvěvy násilí, paniky, šílenství, vyhrocený erotismus; v jakých kongiruracích je tu toto temné pole lidské zkušenosti distribuováno, lze jej členit v genderově rozlišných kategoriích? 1/ 17. 2.: rozvrh semináře, pojmy; zadání práce pro příště 2/ 24. 2.: Kondor – Vesnička na pláni 3/ 3. 3.: Hrad bláznů – Hvozd 4/ 10. 3.: Abdiáš – Brigita 5/ 17. 3.: Tři strůjci svého štěstí – Starý mládenec 6/ 24. 3.: Lesní pěšina – Lesní poutník 7/ 31. 3.: Popsaná jedlička – Horský křišťál 8/ 14. 4.: Pozdní léto 9/ 28. 4.: Potomci – Sentzovský polibek 10/ 5. 5.: Z kroniky našeho rodu 11/ 12. 5.: Vítek