Charles Explorer logo
🇬🇧

(Dark) Humour in Literature and Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700612

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)    Teoretické vymezení pojmů komika a humor, tři makroteorie humoru, velcí klasici – Aristoteles, James Beattie, André Breton, John Morreall 2)    České přístupy k humoru – Karel Teige, Josef Václav Bečka, Vladimír Borecký 3)    Jazykové konstrukce humoru – Viktor Vitalijevič Raskin 4)    Humor v literatuře 20. století jako reakce a odraz (od Haška dál)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na fenomén humoru jako antropologické konstanty, jež definuje člověka z hlediska jeho prožívání a zakoušení světa. Pokusí se objevit a pojmenovat projevy humoru (a zejména humoru černého) v próze, poezii i dramatu 20. století, dále se bude věnovat analýze protektorátních anekdot coby specifického žánru na pomezí literatury a orality.

Kurz je určen všem bez ohledu na ročník studia, předpokládá se pouze schopnost číst texty v angličtině.