Charles Explorer logo
🇨🇿

Jaroslav Seifert v doslovech

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700613

Sylabus

Úvod

Doslovy k Městu v slzách a Samé lásce

Doslovy k Na vlnách TSF / Svatební cestě, Slavík zpívá špatně a Poštovnímu holubovi

Doslovy k Seifertově tvorbě ze 30.–50. let

Doslovy ke Koncertu na ostrově, Halleyově kometě a Odlévání zvonů

Doslovy k Morovému sloupu a Býti básníkem

Předmluvy k Morovému sloupu a Býti básníkem

Doslovy a předmluvy k výborům ze Seifertovy tvorby

Doslovy a předmluvy k výborům ze Seifertovy tvorby

Doslov?

Anotace

Seminář představí tvorbu Jaroslava Seiferta tak, jak je prezentována a interpretována v doprovodných textech (primárně doslovech) k jednotlivým sbírkám, spisům i výborům. Program semináře je veden chronologií Seifertovy tvorby, což umožní sledovat proměny výkladů jednotlivých děl – například v závislosti na dobovém kontextu, autorovi doslovu nebo na tom, o jaké vydání se jedná.

V druhém plánu pak vybraný materiál poskytne příležitost jednak seznámit se s historií vydávání Seifertových děl, jednak načrtnout škálu, na které se mohou doprovodné texty pohybovat.