Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Dialects in Ukraine

Class at Faculty of Arts |
ABO700619

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Česká nářečí na domácím území a v zahraničí.

* České vystěhovalectví na území carského Ruska (historický přehled).

* Krymská a čechohradská čeština.

* Šíření čechohradské češtiny do Moldavska a na Sibiř. Poslech a rozbor nahrávek z těchto regionů.

* Volyňská čeština západnější a východnější. Poslech a rozbor nahrávek ze současné Volyňské oblasti a ze Žytomyska.

* Mluva potomků českých evangelických exulantů na jihu Ukrajiny. Poslech nahrávek a rozbor textů z Bohemky Mykolajivské oblasti a Veselynivky u Oděsy.

* Zkouška přepisu, zpětná vazba k přepisu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem semináře je a) úvodní přehled o nářečních enklávách češtiny v zahraničí, b) představení ukrajinských variant češtiny a komplexní rozbor audioukázek a textů ze Žytomyrské, Záporožské a Oděské oblasti, c) přepis studentů - každý účastník semináře dostane krátký úryvek (cca 20 minut) a provede dialektologickou transkripci

Na seminářích i samostatně mají studenti pracovat s nahrávkami nářečních promluv a pořizovat jejich fonetický přepis v programu Word, a to v souladu s vžitými principy přepisu, v němž v případě potřeby budou dodatečně zaškoleni. Protože jde o záznamy smíšených česko-ukrajinských, resp. česko-ruských promluv zrcadlících některé obecné zákonitosti etnojazykových a etnokulturních procesů a zároveň významné etapy historie 20. století ve východoevropském prostoru, seminář by mohl oslovit jak studenty bohemistiky, tak východoevropských studií se zájmem nejen o českou dialektologii, ale také o sociolingvistiku či dějiny východní Evropy.