Charles Explorer logo
🇬🇧

Thoughts written on paper from trees: the Anthropocene in contemporary thought and the humanities

Class at Faculty of Arts |
ABO700621

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

13. 2. – úvodní hodina

Během úvodní hodiny se seznámíme s průběhem kurzu, podobou atestací i spolu navzájem. Dobrým startem bude zakládající text celé debaty a poslední bilance aktuálního stavu planety.

Crutzen, Paul J., Stoermer, Eugene F., “The ‘Anthropocene’.” Global Change Newsletter 41 (2000): 17-18 (http://www.igbp.net/download/18.316f18321323470177580001401/1376383088452/NL41.pdf)

Crutzen, P. Geology of mankind. Nature 415, 23 (2002). https://doi.org/10.1038/415023a 

IPCC: AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022 (https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/)   20. 2. - člověk jako geologická síla:

Antropocén jakožto pojem i jakožto metoda prochází všemi obory humanitních a společenských věd. Některé jeho koncepty už jsme stihli internalizovat natolik, že je bereme jako danou věc. To je i představa “člověka jako geologické síly”. Za popularizací tohoto pojetí vděčíme do velké míry článku Dipeshe Chakrabartyho. I myšlení o antropocénu už má svůj kánon, začneme tedy s ním.

Chakrabarty, Dipesh, “Climate of History: Four Theses.” Critical Inquiry 35, no. 2 (2009): 197-222 27. 2. - vpád Gaii:

Velkou výzvou teoretizování o antropocénu je vstup Země - hmoty, objektu, denotátu - do horizontu našeho myšlení. Je to problém filozofický, praktický i politický a pokusíme se ho kultivovat s textem Isabelle Stengers.

Stengers, Isabelle. In Catastrophic Times. Resisting the Coming Barbarism, Goffey, A. (trans.), Open Humanities Press (2015)   6. 3. - čas a antropocén:

Byly

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se současným myšlením antropocénu. Ten jakožto pojem vzešel z geologie, když ho chemik a nobelista Paul J. Crutzen a biolog Eugene F. Stoermerem v roce 2000 navrhli jako další geologickou epochu. Zároveň má nepopiratelný impakt na společenské a humanitní vědy, což se může jevit paradoxně - přírodní vědy po dekádách dekonstruování náhle pronikají do lůna věd humanitních. Jak antropocén proměnil společenské obory a jak ty se s ním vyrovnávají? Antropocén představuje myšlenkovou, teoretickou i praktickou výzvu. Cílem kurzu bude ohmatat pojem z různých teoretických a oborových perspektiv: z pozice filozofie, politologie, mediálních studií, historie, literatury a dalších.

Kurz bude veden seminární formou, na týdenní bázi se budou číst texty (většinou články a kapitoly z knih) a v hodinách se nad nimi povede rozprava. Ve své druhé půlce se kurz přehoupne do své aplikované, praktické části: k antropocénu se v něm přistoupí jakožto k interpretačnímu klíči.

Skladba textů a témat, jak jsou v sylabu uvedeny, není nutně definitivní a podle projeveného zájmu účastníků můžeme jednotlivá témata i texty v průběhu semestru změnit.