Charles Explorer logo
🇬🇧

Anti-Semitism in Czech Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO700624

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Navrhované texty

Staré české kroniky: Kosmas, Dalimil, Zbraslavská kronika, Hájek

Tobiáš Mouřenín z Litomyšle: Historia kratochvilná o jednom selském pacholku / Bratři Grimmové: Žid v trní

Jan Neruda: Pro strach židovský (Studie, krátké a kratší II); Povídky malostranské

Vilém Mrštík: Z říše první velmoci (Stíny); Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi

Petr Bezruč: Slezské písně

T. G. Masaryk a Hilsnerova aféra

Božena Benešová: Člověk

Jakub Deml: Mé svědectví o Otokaru Březinovi /

Alexej Pludek: Vabank

Vizuální projevy antisemitismu (Eva Janáčková a kol.: Obrazy zášti. Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zabývat podobami antijudaismu a antisemitismu v české literatuře a kultuře od středověku do konce 20. století.

Zvláštní pozornost bude věnována protižidovským stereotypům. Kromě literárních textů i texty na pomezí historiografie (kroniky), spory ideové (hilsneriáda) a vizuální projevy antisemitismu.