Charles Explorer logo
🇬🇧

Children's narrative development

Class at Faculty of Arts |
ABO700630

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář je věnován analýze vývoje vypravování u dětí ve školním věku (ZŠ); v případě zájmu můžeme zařadit do programu rovněž vypravování ve věku předškolním a u středoškoláků.

Jeho cílem je dát studentům příležitost, aby (a) se seznámili se současným poznáním vývoje vypravování u dětí (formou samostatného studia odborné literatury a diskusí na semináři), (b) získali přímou zkušenost s analýzami, opravami a hodnocením žákovských písemných prací, ev. vypravování ústních. 

Uvodní setkání bude věnováno prodiskutování programu, možnost získávání dat pro analýzy, postupu analýz a způobu prezentace výsledků.

Jádrem práce po celý semestr bude příprava samostatných výzkumných miniprojektů zaměřených na analýzu vypravování dětí určeného věku, jejich realizace, prezentace výsledků a následná diskuse.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován analýze vývoje vypravování u dětí ve školním věku (ZŠ); v případě zájmu můžeme zařadit do programu rovněž vypravování ve věku předškolním a u středoškoláků.