Charles Explorer logo
🇬🇧

Faces of a Crisis: The Fiction of Egon Hostovský and Its Context

Class at Faculty of Arts |
ABO700631

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

26. 2. Úvod, práce v semináři, témata   4. 3. Ghetto v nich.

Antisemitismus, česko-židovské hnutí, situace v meziválečné době   11. 3. Individuální psychologie – Freud/Adler   18. 3.

Problém moderní nemoci: Případ profesora Körnera   25. 3. Věk obrazu světa – M.

Heidegger   8. 4. Velká krize: Danajský dar   15. 4.

Dvojníci: Stezka podél cesty, Ztracený stín, Tři starci   22. 4. Krize v soudobé filozofické diskusi   29. 4.

Problém komunikace a traumatu: Žhář   6. 5. Rekonvalescence a bezdomoví: Dům bez pána   13. 5.

Bezedno: Listy z vyhnanství

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se věnuje próze Egona Hostovského druhé poloviny dvacátých let a let třicátých a soudobému kontextu. Diskuse se zaměří především na problém krize v rozměru psychologickém, společensko-hospodářském a filozofickém.

Hlavní linii kurzu tvoří četba vybraných Hostovského próz s poukazy k jejich kontextu, tj. soudobým literárním, vědeckým a filozofickým referencím ke krizovým projevům moderní individuality a společnosti v souvislosti s leitmotivy individuální psychologie románů přelomu dvacátých a třicátých let, fenoménů krizové komunikace a krize evropských věd. Nedílnou součástí kontextu Hostovského románů je i diskuse o produktivních možnostech identity tematizované mnohočetností židovské podmínky jako podmínky lidské vůbec (Jindřich Kohn a českožidovské hnutí).

Krize, především krize lidských funkcí se tu ukazuje jako příznak i rámec moderní existence, jako příležitost k revizi otázky smyslu.