Charles Explorer logo
🇬🇧

Graded Paper in Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO700634

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výuka neprobíhá pravidelně, ale v závislosti na počtu a aktivitě studentů, a to typicky formou konzultací nad textem.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na tvorbu lingvisticky zaměřeného článku, který bude možné odevzdat do odborného časopisu. V ideálním případě se vychází z již hotového textu, ať už jde o bakalářskou práci, anebo o práci seminární, může však jít i o přehledovou studii, kterou studující využijí v závěrečné práci.