Charles Explorer logo
🇨🇿

Lingvistická písemná práce

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700634

Sylabus

Výuka neprobíhá pravidelně, ale v závislosti na počtu a aktivitě studentů, a to typicky formou konzultací nad textem.

Anotace

Předmět se zaměřuje na tvorbu lingvisticky zaměřeného článku, který bude možné odevzdat do odborného časopisu. V ideálním případě se vychází z již hotového textu, ať už jde o bakalářskou práci, anebo o práci seminární, může však jít i o přehledovou studii, kterou studující využijí v závěrečné práci.