Charles Explorer logo
🇬🇧

Atelier of Creative Writing

Class at Faculty of Arts |
ABO700636

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

(data a pořadí hodin se může na základě vývoje událostí změnit)   19. 2. Úvodní hodina, autofikce

Představení kurzu, sdílení společných očekávání, seznamovací hra.   26. 2. Laudatia a hanopisy

Mezi chválou a zneuctěním, teror afektivity.

Doporučená literatura: S. d. Ch.: Kniha Tutáč

Coquelet, Louis: Éloge de rien 4. 3. Ekfráze

Hra s literárními popisy vizuálních děl.

Doporučená literatura: Heffernan, James A.: Museum of words

Didi-Huberman, Georges: Otevřít Venuši 11. 3. Architektura

Site-specific zkoumání reportážních prvků, procházka po fakultě, koncept genia loci.

Doporučená literatura: Háblová, Beata A.: Nemísta měst   18. 3. Zvuk

Soundpoetry, dialog textu a zvuku.

Doporučená literatura: Novotný, Pavel: Česká fonická poezie https://ubu.com/sound/index.html    25. 3. Multilingvizmus

Psaní jako prostor dialogu jazyků, makarónské psaní, překlad jako tvůrčí metoda.

Doporučená literatura: Guldin, Rainer: Metaphors of Multilingualism. Changing Attitudes Towards Language Diversity in Literature, Linguistics and Philosophy  

(1. 4. pondělí Velikonoční)   8. 4. Performance

Recitace, scénické čtení, práce s tělem, pohybem, prostorem.

Doporučená literatura: Čunderle, Michal (ed.): Hic sunt leones (kolektivní monografie o autorském herectví, DAMU)

Mikeš, Vladimír: Proč hrát. K divadelní antropologii   15. 4. Antologie

Decentralizace autorské subjektivity a možnosti kolektivního psaní.

Doporučená literatura: Mukherjee, Ankhi: The Anthology as the Canon of World Literature, in Ganguly, Debjani (ed.): The Cambridge History of World Literature   22. 4. Konceptualizmus

Hra s variacemi, palimpsesty, důraz na post-romantický moment směrem k meta-modernitě.

Doporučená literatura: Buddeus, Ondřej, Magidová, Markéta: Třídit slova

Muška, Ladislav: Vážení truchlící a ostatní hosté   29. 4. Erotizmus

Práce s milostnými vs. traumatickými ploty. Du forma. Dopis / zpráva. Transgrese.

Doporučená literatura: Gorz, André: Dopis pro D.

Geislerová, Ester, Bakošová, Josefina: Terapie sdílením   6. 5. Literární provoz

Od konceptu knihy k jejímu vydání. Jak pracovat na dlouhém formátu, co obnášejí granty, komunikace s nakladatelem, výsledná sazba a podobně. Praktický průvodce materialitou tvůrčího procesu.

Doporučená literatura: Pistorius, Vladimír: Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele    13. 5. Dramaturgie literární akce

Společná příprava akce, cvičení v produkčních a organizačních schopnostech, příprava vystoupení.  

Událost (datum podle dohody)

Veřejná akce na konci semestru, případně začátkem zkouškového, v pojetí studentstva.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář vychází z předpokladu, že metoda tvůrčího psaní může být užitečná jak pro odborné psaní o literatuře, tak pro seznamování se s různými teoretickými koncepty tzv. zevnitř. Formou praktických cvičení si vyzkoušíme například techniky autofikčního psaní, ekfráze, soundpoetry, dokumentu, hanopisů a laudatií nebo kolektivního psaní.

Spíše než na tradiční žánry se chceme zaměřit na různé interdisciplinární přístupy, které lze podložit soudobými teoriemi. Podstatnou složkou seminářů bude i společná diskuze nad vzniklými texty i primární a sekundární literaturou.

Do vybraných seminářů se zapojí také hostující profesionálové:ky z literární scény (z Asociace spisovatelů, kulturních center, literárně-kritických časopisů či digitálních platforem), což by mělo vést k zasvěcení studentstva do širšího oborového pole a ideálně i k vyprodukování společného večera pro veřejnost.