Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech as Heritage Language

Class at Faculty of Arts |
ABO700638

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Bilingvismus v rodině, pojem zděděný jazyk

2. „Family language policy“, OPOL a alternativy3. Gramotnost v obou jazycích (biliteracy, biscriptuality)4. České školy v zahraničí5. Pojetí výuky češtiny v českých školách v zahraničí6. Přizpůsobení výuky češtiny potřebám dětí v zahraničí7. Přezkoušení, návrat dítěte ze zahraničí do ČR Studenti se blíže seznámí s pojmem bilingvismus v kontextu rodiny a lépe porozumí jazykové situaci českých a poločeských rodin v různých částech světa. Zjistí, s jakými výzvami serodiny potýkají a jaké strategie volí u dětí od nejranějšího věku až po teenagery. Potom si nejprve obecně přiblížíme pojem bilingvální gramotnosti (biliteracy) a následně konkrétněukážeme na příkladu žáků českých škol v zahraničí. Budeme analyzovat nahrávky dětí v zahraničí a návazně na to diskutovat o obsahu výuky češtiny pro tyto děti. Na aktivitách do výuky si ukážeme možné přizpůsobení výuky češtiny potřebám dětí v zahraničí. Kurz bude probíhat kompletně online přes platformu Zoom.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Čeština jako zděděný jazyk se zabývá češtinou u dětí žijících v zahraničí. Jde o děti, které se učí češtinu často jen od svých příbuzných a vyrůstají vícejazyčně.

Budeme se zabývat nejprve vícejazyčností v kontextu rodiny, dále pak pojmy dvojí gramotnosti a prostředím českých škol v zahraničí. Budeme analyzovat nahrávky dětí a návazně na to diskutovat o způsobech výuky češtiny pro tyto děti.

Zkusíme si i práci s konkrétními aktivitami do výuky pro děti ve věku 7-9 let. Kurz proběhne kompletně online přes platformu Zoom.