Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Czech Medical Books

Class at Faculty of Arts |
ABO700666

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti budou pracovat s rukopisnými i tištěnými českojazyčnými lékařskými texty z 15. a 16. století, z nichž je možné získat dobrou představu o tom, jaké neduhy a jakým způsobem se léčily. Při práci se definují charakteristické rysy staré lékařské češtiny, přičemž zvláštní důraz bude kladen rodící se lékařskou terminologii a její vlastnosti (synonymie, polysémie, citátovost, závislost na kontextu atp.).

Studenti připraví krátkou transkribovanou edici lékařského textu, která bude posléze zveřejněna na stránkách Vokabuláře webového. Při výuce bude možné využít bohatých interních materiálů oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český (knihy, kartotéky, elektronické zdroje ap.).