Charles Explorer logo
🇨🇿

Čeština starých lékařských knih

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700666

Sylabus

Studenti budou pracovat s rukopisnými i tištěnými českojazyčnými lékařskými texty z 15. a 16. století, z nichž je možné získat dobrou představu o tom, jaké neduhy a jakým způsobem se léčily. Při práci se definují charakteristické rysy staré lékařské češtiny, přičemž zvláštní důraz bude kladen rodící se lékařskou terminologii a její vlastnosti (synonymie, polysémie, citátovost, závislost na kontextu atp.).

Studenti připraví krátkou transkribovanou edici lékařského textu, která bude posléze zveřejněna na stránkách Vokabuláře webového. Při výuce bude možné využít bohatých interních materiálů oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český (knihy, kartotéky, elektronické zdroje ap.).