Charles Explorer logo
🇨🇿

Česká nářečí na severním Kavkazu a na Sibiři

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700671

Sylabus

* Harmonogram:

* 23. ledna (9:10-10:40, 10:50-12:20), m. č. 409 1. Úvodní přednáška: Čeština v zahraničí (dr. R. Dittmann). 2. České vystěhovalectví na území býv. Ruského impéria: Volyň, Bělorusko, jihozápadní Ukrajina, Besarábie (Moldavsko), Tauridská gubernie a jihovýchodní Ukrajina (Čechohrad), černomořské pobřeží severního Kavkazu, Sibiř a Kazachstán (historický přehled).

* 24. ledna (9:10-10:40, 10:50-12:20), m. č. 409 3-4. České osady na severním Kavkaze dříve a dnes. Jihočeský původ nářečí v okolí Anapy, Novorossijsku a Gelendžiku. Rozbor ukázek, poslech nahrávek. Obecné zásady přepisu českých nářečních textů a jejich uplatnění, popř. modifikace při práci s nahrávkami ze zmíněné oblasti. 5-6. České nářečí v Anastasijevce u Tuapse, jeho východočeský původ. Specifické jevy tohoto nářečí a společné rysy „severokavkazské češtiny“. Rozbor ukázek, poslech nahrávek.

* 25. ledna (9:10-10:40, 10:50-12:20), m. č. 409 7-8. České nářečí na západní Sibiři (Omská oblast), jeho původ a vztah k čechohradskému nářečí na Ukrajině. Problematika „ukrajinské češtiny“ (vč. té volyňské), její východočeský původ a oblastní rozrůznění. Rozbor ukázek „západosibiřské češtiny“, poslech nahrávek. 9.-10. Zkouška přepisu, zpětná vazba k přepisu

* 31. ledna: odevzdání min. 5 normostran přepsaných náhravek

* do 3. února: vyhodnocení přepisu vedoucím semináře, udělení zápočtu