Charles Explorer logo
🇬🇧

Reflexive Marker "se" in Czech

Class at Faculty of Arts |
ABO700679

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tématem semináře je fungování reflexiva "se" v češtině v perspektivě synchronní i diachronní a různé možnosti uchopení tohoto fungování v rámci různých teoretických přístupů k jazyku. Klíčová pozornost je věnována též zasazení jazykově specifické situace v češtině do kontextu kroslingvistického, jak je popsán především v literatuře typologické.

Seminář probíhá formou diskuse nad odbornými lingvistickými texty zadávanými k domácí četbě.