Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Wednesdays

Class at Faculty of Arts |
ABO700745

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program letošního akademického běhu:     25. 10. Marcel Koníček (FF UK): Mýty a metamorfózy - Fantastické světy v současné japonské literatuře  29. 11.

Zuzana Šťastná (ÚTRL FF UK)  20. 12. TBA  31.1.

Richard Müller (ÚČL AV ČR)  28. 2. Ondřej Hýbl (Česko-japonská společnost): divadlo Kjógen  27. 3.

Miriam Löwensteinová (ÚSS FF UK): Korejská mise do Ruska  24. 4. TBA  29. 5.

TBA

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Koná se vždy poslední středu v měsíci v 17:30 ve Šporkově paláci (Hybernská 3), místnost č. 18 (přízemí)

Komparatistické středy jsou odborná setkání studentů, absolventů, vyučujících a sympatizantů oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika). Jejich cílem je vytvořit prostor pro otevřenou diskusi aktuálních témat z oblasti srovnávací literatury. Programová náplň zahrnuje nedávno obhájené disertační práce, přednášky vyučujících spřízněných ústavů, pracovní verze článků vyučujících, prezentace zahraničních spolupracovníků či vystoupení vynikajících odborníků, kteří jsou s oborem nějak spojeni.

Program vzniká v diskusi v rámci organizačního výboru složeného ze zástupců vyučujících, doktorandů a odborné veřejnosti.

Jednacím jazykem je nejčastěji čeština, v případě potřeby angličtina.

Pro návrhy témat nebo možných vystupujících se obracejte na Evu Krásovou (eva.krasova@ff.cuni.cz)