Charles Explorer logo
🇬🇧

Specialization Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO700750

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

PROGRAM V ZS 2023: bude průběžně doplňováno 5.10. úvodní seznámení 12.10. Jan Volín: Prozodické členění řečového kontinua 19.10.

Filip Smolík 26.10. Nekoná se 2.11. 9.11. 16.11. studijní týden 23.11. 30.11. 7.12. 14.12.

Radek Šimík: 21.12. 4.1. 11.1.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je aktivně vést a podněcovat studenty při volbě tématu jejich diplomové práce. Prostor v semináři je rovněž věnován vyučujícím z jednotlivých zapojených pracovišť (Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Fonetický ústav, Ústav Českého národního korpusu, Ústav srovnávací jazykovědy a Ústav obecné lingvistiky), kteří prezentují svá nabízená témata a diskutují se studenty o způsobu jejich možného zapojení.

Zároveň se v semináři diskutuje o odborných zájmech studentů. Výsledkem účasti na semináři je vypracování zadání diplomové práce.