Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literary Criticism and the So-called Mainstream

Class at Faculty of Arts |
ABO700782

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvodní hodina, představení kurzu vymezování pojmu mainstream, představení aktérů a aktérek, diskuse o literárním mainstreamu, zarámování diskuse; rozdělení referátů 2. Teoretická východiska: midcult, middlebrow

Horáková, Pavla – Stehlíková, Olga: „Literární mainstream – máte? Jak tento pojem chápou a hodnotí literárními vědci, spisovatelé či čtenáři? Pavla Horáková a Olga Stehlíková se ptaly několika osobností literárního světa: P. Janáčka, K. Kadlecové, J. Hanušové, A. Borziče a E. Klíčové", Český rozhlas Vltava, 18. 11. 2017, online, dostupné zde

Eco, Umberto: „Struktura nevkusu“. in: Skeptikové a těšitelé, přel. Zdeněk Frýbort, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995, s. 75–144; případně 2. vydání, Praha: Argo, 2006, s. 65–126

Driscoll, Beth: "Recognizing the Literary Middlebrow", in: The New Literary Middlebrow. Tastemakers and Reading in the Twenty-First Century, London: Palgrave Macmillan, 2014, pp. 5–44 3. Teoretická východiska 2: nobrow, populární realismus

Heller, Jan M.: „Mainstream. Skeptikové a těšitelé. Čekání na velký román, díl třetí“, Právo, příloha Salon č. 1243, 2021, s. 14

Swirski, Peter – Vanhanen, Tero Eljas (edd.): When Highbrow Meets Lowbrow. Popular Culture and the Rise of Nobrow, New York: Palgrave Macmillan, 2017

Baßler, Moritz: „Populärer Realismus“, in: Kommunikation im Populären. Interdisziplinäre Perspektiven auf ein ganzheitliches Phänomen, Bielefeld: 2011, S. 91–103; online dostupné zde  4. Jiří Trávníček: cesta ke čtenářologii (Příběh je mrtev?, polemiky s Petrem Králem, polemiky s Pavlem Janouškem, kritická recepce románů Aleny Mornštajnové)

Trávníček, Jiří: oddíl I z knihy Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy, Brno: Host, 2003, s. 17–69

Král, Petr – Trávníček, Jiří: „Umění odbočky. Polemika Petra Krále a Jiřího Trávníčka“, Host 23, 2007, č. 4, s. 38–41.

Trávníček, Jiří: „Zůstat Homérem i po Joyceovi“, Host 31, 2015, č. 8, s. 29–32

Trávníček, Jiří: „Jak odvyprávět utrpení", Host 33, 2017, č. 8, s. 66–67

Trávníček, Jiří: „Chvála literární inkluze", Host 35, 2019, č. 8, s. 52–53

Janoušek, Pavel – Trávníček, Jiří – Balaštík, Miroslav: „Jsou čtenáři literární hodnotou? Diskuse Pavla Janouška a Jiřího Trávníčka", Host 36, 2020, č. 10, s. 38–43 5. Od absence středního patra k „České vlně“. Jak se změnila česká próza a její recepce od roku 2015?

Klíčová, Eva – Bílek, Petr A.: „Česká próza na konci léta roku 2015", Host 31, 2015, č. 8, s. 21–28

Slívová, Hana – Balaštík, Miroslav – Bělíček, Jan – Hanišová, Viktorie: „Česká próza táhne. I díky jasnému příběhu a reáliím, které čtenář zná“, Český rozhlas Vltava: ArtCafé, 23. 11. 2019, online audiozáznam, dostupné zde

Bílek, Petr A.: „Dekáda v české literatuře. Hodně balastu, málo velkých románů, vyniká Topol či Sidon", aktualne.cz, 27. 12. 2019, online, dostupné zde

Němec, Jan: „Boom české literatury", Host 35, 2019, č. 10, s. 6

Balaštík, Miroslav: „Krize důvěry. Kritika versus čtenáři", Host 36, 2020, č. 2, s. 30–33 6. Eva Klíčová, Miroslav Balaštík a „hostovská škola“

Balaštík, Miroslav – Kasal, Lubomír: „Jedna otázka pro: Miroslav Balaštík", Tvar 20, 2009, č. 10, s. 3

Balaštík, Miroslav: „Budoucnost literatury je v experimentu", Host 36, 2020, č. 9, s. 24–27

Hůlová, Petra: „Anatomie literární vyžírky", Host 36, 2020, č. 10, s. 88

Balaštík, Miroslav: „Patologie jednoduchosti", Host 36, 2020, č. 10, s. 89

Blažková, Hana: „Česká literatura nevzkvétá. Národní obrození v rukách Hostu", A2 16, 2020, č. 3, s. 4

Kadavá, Šárka – Klíčová, Eva: „‚Recyklujeme příběhy z minulosti a mezitím nám utíká současnost,' říká literární kritička Eva Klíčová", e15.cz, 9. 3. 2019, online, dostupné zde

Klíčová, Eva: „Kritika v osamění. První bilance české literatury 2019", Host 36, 2020, č. 1, s. 20–26

Klíčová, Eva: „Nová Mornštajnová. Román mezi creepypastou a šedou zónou literární výpůjčky", alarm.cz, 22. 4. 2023, online, dostupné zde

Klíčová, Eva – Bělíček, Jan: „tl;dr. Maloměšťácká tragikomedie Radky Třeštíkové a skutečné hrůzy války na Ukrajině", alarm.cz, 15. 7. 2023, online, dostupné zde 7. „Skeptici“: Petr A. Bílek, Pavel Janoušek, Barbora Čiháková

Janoušek, Pavel: „Žaneta Žádaná: Ženobytí, Host, Brno, 2020", Tvar 31, 2020, č. 6, s. 2 

Knedlbuchová, Julie: „Paní Alenko, děkuji, jste naše!", Pandora, příloha Kritická literární revue, 2021, č. 1, s. 9–10

Bílek, Petr A.: „Velké věci v malých příbězích. Povídky Vratislava Kadlece se vyrovnají mistrům", aktualne.cz, 1. 5. 2020, online, dostupné zde

Bílek, Petr A.: „Maloměsto v hledáčku", Respekt 32, 2021, č. 39, s. 64

Čiháková, Barbora: „‚Velké dějiny‘ v knihách Aleny Mornštajnové“, Dějiny a současnost 42, 2020, č. 3, s. 38–39

Čiháková, Barbora: „Modus moriendi literatury", Revolver Revue 37, 2022, č. 128, s. 188–203 a č. 129. s. 200–215 8. Petra Soukupová (a její kritická recepce)

Soukupová, Petra: Pod sněhem, Brno: Host, 2015 9. Alena Morštajnová (a její kritická recepce)

Mornštajnová, Alena: Tiché roky, Brno: Host, 2019 10. Závěrečná hodina, zhodnocení kurzu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se zaměří na diskusi o takzvaném literárním mainstreamu, která probíhá na poli české literární kritiky zhruba od roku 2015. Nejprve budou nastíněny možnosti, jak lze k tomuto nejasně vymezenému pojmu přistupovat literárněteoreticky.

Následně si představíme ústřední aktéry celé diskuse a budeme se věnovat interpretaci nejvýznamnějších literárněkritických debat týkajících se literárního mainstreamu se zaměřením na ty z posledních let. Nakonec se budeme věnovat tomu, jak se projevuje „mainstreamovost“ konkrétních prozaických děl.